Kết quả

Chọn mùa giải
Tất cả các mùa

Tháng 11/2022

img-tournament
17:00 - 19/11/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

2-1

Nam Định

Hightlights
img-tournament
18:00 - 13/11/2022

SVĐ Lạch Tray

Hải Phòng

4-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 09/11/2022

SVĐ Quy Nhơn

Topenland Bình Định

1-0

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 03/11/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

3-0

Becamex Bình Dương

Hightlights

Tháng 10/2022

img-tournament
18:00 - 18/10/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

1-2

Sài Gòn

Hightlights
img-tournament
18:00 - 14/10/2022

SVĐ Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai

1-2

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 09/10/2022

SVĐ Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 01/10/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

0-1

Viettel

Hightlights

Tháng 9/2022

img-tournament
18:00 - 13/09/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

2-2

SHB Đà Nẵng

Hightlights
img-tournament
18:00 - 03/09/2022

SVĐ Thanh Hóa

Đông Á Thanh Hoá

2-0

Sông Lam Nghệ An

Hightlights

Tháng 8/2022

img-tournament
06:00 - 26/08/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

1-1

Hà Nội

Hightlights
img-tournament
19:15 - 19/08/2022

SVĐ Hàng Đẫy

Viettel

2-0

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 13/08/2022

SVĐ Thiên Trường

Nam Định

0-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
18:00 - 07/08/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

0-0

Đông Á Thanh Hoá

Hightlights

Tháng 7/2022

img-tournament
18:00 - 23/07/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

3-0

Hải Phòng

Hightlights
img-tournament
17:00 - 19/07/2022

SVĐ Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng

3-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
20:00 - 15/07/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

1-0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hightlights
img-tournament
18:00 - 08/07/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

2-0

TP. Hồ Chí Minh

Hightlights

Tháng 6/2022

img-tournament
17:00 - 17/06/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

0-0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hightlights
img-tournament
20:54 - 15/06/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

6-0

Đông Á Thanh Hoá

Hightlights
img-tournament
18:00 - 13/06/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

2-2

SHB Đà Nẵng

Hightlights

Tháng 4/2022

img-tournament
17:00 - 07/04/2022

SVĐ Bình Phước

Bình Phước

2-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights

Tháng 3/2022

img-tournament
19:15 - 13/03/2022

SVĐ Bình Phước

Sài Gòn

1-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights
img-tournament
17:00 - 06/03/2022

SVĐ Hàng Đẫy

Sông Lam Nghệ An

1-1

Hoàng Anh Gia Lai

Hightlights
img-tournament
17:00 - 01/03/2022

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

1-2

Topenland Bình Định

Hightlights

Tháng 2/2022

img-tournament
17:00 - 25/02/2022

SVĐ Lạch Tray

Becamex Bình Dương

0-1

Sông Lam Nghệ An

Hightlights

Tháng 1/2022

img-tournament
21:17 - 26/01/2023

SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

0-0

SHB Đà Nẵng

Hightlights

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)