Đội 1

Hồ sơ cầu thủ đội hình chính thức Sông Lam Nghệ An

Thủ môn

team

1

Thủ môn

Nguyễn Văn Việt

team

18

Thủ môn

Nguyễn Văn Hoàng

team

25

Thủ môn

Trần Văn Tiến

Hậu vệ

team

2

Hậu vệ

VƯƠNG VĂN HUY

team

3

Hậu Vệ

Quế Ngọc Hải

team

5

Hậu vệ

Lê Văn Thành

team

24

Hậu vệ

Hồ Khắc Lương

team

86

Hậu vệ

Thái Bá Sang

team

79

Hậu vệ

Mai Sỹ Hoàng

team

30

Hậu vệ

Hồ Văn Cường

team

33

Hậu vệ

Vytas Gaspuitis

team

66

Hậu vệ

Trần Đình Hoàng

Tiền Vệ

team

4

Tiền Vệ

Bùi Đình Châu

team

6

Tiền vệ

Hồ Sỹ Sâm

team

7

Tiền Vệ

Phạm Xuân Mạnh

team

9

Tiền Vệ

Nguyễn Trọng Hoàng

team

11

Tiền vệ

Trần Mạnh Quỳnh

team

15

Tiền Vệ

Trần Đình Tiến

team

14

Tiền Vệ

Nguyễn Văn Việt

team

17

Tiền Vệ

Trần Nam Hải

team

22

Tiền vệ

Nguyễn Xuân Bình

team

23

Tiền vệ

Đinh Xuân Tiến

team

27

Tiền vệ

Nguyễn Văn Bách

team

37

Tiền vệ

Đặng Văn Lắm

Tiền đạo

team

19

Tiền đạo

OLAHA MICHAEL

team

20

Tiền đạo

Ngô Văn Lương

team

21

Tiền đạo

Phan Xuân Đại

team

28

Tiền đạo

Hồ Phúc Tịnh

team

99

Tiền đạo

JORDY SOLADIO

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)